Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.testy-rady-recenze.cz.,

prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

Bezpečí a ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Níže vás informujeme o Zásadách nakládání s osobními údaji („Zásady“) a o tom, jak a jaké osobní údaje používáme.

1.   Osobní údaje

1.1.  Kategorie osobních údajů

Hlavní údaj se kterým tyto webové stránky pracují je cookie. Cookie neshromažďujeme, dochází pouze k předání identifikátoru partnerským affiliate a analytickým společnostem na základě oprávněného zájmu. Pokud nás kontaktujete, zpracováváme vaše jméno a e-mailovou adresu.

1.2.  Účely nakládání s osobními údaji:

  • Poskytování služeb a jejich zlepšování.

Abychom mohli vytvářet obsahově zajímavé webové stránky a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, využíváme Vaše osobní údaje (cookie) za účelem činit informovaná rozhodnutí. K tomu používáme analytické přehledy v systému Google Analytics, a to na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži.

Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  • Zpracovávání cookies z našich webových stránek.

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu našich internetových stránek a za účelem identifikace našeho webu u našich partnerů pro možnost připsání případné provize. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

  • Komunikace.

V případě, že nás kontaktujete e-mailem, nebo přes kontaktní formulář, využíváme údaje (jméno a e-mailová adresa) výlučně za účelem komunikace s vámi, abychom mohli zareagovat na váš dotaz nebo komentář. Máte právo kdykoliv zažádat o smazání těchto údajů (právo být zapomenut). Údaje jsou bezpečně uloženy, nejsou předávány třetím stranám a nakládá s nimi pouze osoba proškolená v ochraně osobních údajů a legislativě GDPR.

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje (cookie) budou předány třetím stranám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné, na základě oprávněného zájmu:

  • a) našim partnerům v affiliate systémech;
  • b) společnosti Google v rámci systému Google Analytics;
  • c) veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, neneseme za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1.  Zabezpečení osobních údajů

Spolupracujeme pouze s partnery, kteří prokazatelně nakládají s daty v souladu s nařízením GDPR.

3.   Webové stránky

3.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies. Cookies nám v rámci provizních systémů umožňují generovat malé množství zisku, díky kterému jsme schopni pokrývat náklady spojené s přípravou obsahu webu a správy stránek.

Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde.

Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

3.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na těchto stránkách zůstávají uloženy ve Vašem zařízení dlouhodobě nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Používáme analytické a trackingové cookie, které nám pomáhají zvýšit smysluplnost našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají, pomáhají nám analyzovat výkon různých zdrojů návštěvnosti a zajišťují identifikaci našeho webu u provizních partnerů.

3.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jen na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

3.4.  Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují užitečné informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají své vlastní zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Nemáme nad nimi žádnou kontrolu a neneseme žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiály, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím takových webových stránek.

4.   Práva subjektů údajů

4.1.  Práva:

  • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
  • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
  • Pro uplatnění svých práv kontaktujte provozovatele webu. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Kdykoliv můžete požádat o vymazání údajů a využít práva být zapomenut. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů nebo žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře uvedeného v kontaktech.

6.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24.5.2018.